Array ( [total] => 130996 [data] => Array ( [0] => Array ( [id] => 11418 [Name] => 奉和鲁望寄南阳广文次韵 [CnPinyin] => fèng hé lǔ wàng jì nán yáng guǎng wén cì yùn [EnPinyin] => feng he lu wang ji nan yang guang wen ci yun [Content] => 春彩融融释冻塘,日精闲咽坐岩房。琼函静启从猿觑,金液初开与鹤尝。八会旧文多搭写,七真遗语剩思量。不知梦到为何处,红药满山烟月香。 [ViewCount] => 45 [AuthorName] => 皮日休 [Ticai] => 七律 [FirstSen] => 春彩融融释冻塘日精闲咽坐 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [1] => Array ( [id] => 103626 [Name] => 洞户二十二韵 [CnPinyin] => dòng hù èr shí èr yùn [EnPinyin] => dong hu er shi er yun [Content] => 洞户连珠网,方疏隐碧浔。烛盘烟坠烬,帘压月通阴。 粉白仙郎署,霜清玉女砧。醉乡高窈窈,棋阵静愔愔。 素手琉璃扇,玄髫玳瑁簪。昔邪看寄迹,栀子咏同心。 树列千秋胜,楼悬七夕针。旧词翻白纻,新赋换黄金。 唳鹤调蛮鼓,惊蝉应宝琴。舞疑繁易度,歌转断难寻。 露委花相妒,风欹柳不禁。桥弯双表迥,池涨一篙深。 清跸传恢囿,黄旗幸上林。神鹰参翰苑,天马破蹄涔。 武库方题品,文园有好音。朱茎殊菌蠢,丹桂欲萧森。 黼帐回瑶席,华灯对锦衾。画图惊走兽,书帖得来禽。 河曙秦楼映,山晴魏阙临。绿囊逢赵后,青锁见王沈。 任达嫌孤愤,疏慵倦九箴。若为南遁客,犹作卧龙吟。 [ViewCount] => 80 [AuthorName] => 温庭筠 [Ticai] => [FirstSen] => 洞户连珠网方疏隐碧浔烛盘 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [2] => Array ( [id] => 122194 [Name] => 舞曲歌辞。凯乐歌辞。破阵乐 [CnPinyin] => wǔ qǔ gē cí ā kǎi lè gē cí ā pò zhèn lè [EnPinyin] => wu qu ge ci a kai le ge ci a po zhen le [Content] => 受律辞元首,相将讨叛臣。咸歌破阵乐,共赏太平人。 [ViewCount] => 30 [AuthorName] => 佚名 [Ticai] => [FirstSen] => 受律辞元首相将讨叛臣咸歌 [Tags] => [ChaoDai] => ) [3] => Array ( [id] => 54050 [Name] => 贺王使君 [CnPinyin] => hè wáng shǐ jun1 [EnPinyin] => he wang shi jun1 [Content] => 南风薰兮,无请弗获,以幸吾乐平之民兮。 [ViewCount] => 49 [AuthorName] => 杨简 [Ticai] => [FirstSen] => 南风薰兮无请弗获以幸吾乐 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [4] => Array ( [id] => 70116 [Name] => 山行即事 [CnPinyin] => shān háng jí shì [EnPinyin] => shan hang ji shi [Content] => 浮云在空碧,来往议阴晴。荷雨洒衣湿,蘋风吹袖清。鹊声喧日出,鸥性狎波平。山色不言语,唤醒三日酲。 [ViewCount] => 34 [AuthorName] => 王质 [Ticai] => [FirstSen] => 浮云在空碧来往议阴晴荷雨 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [5] => Array ( [id] => 72770 [Name] => 洋州三十景·湖桥 [CnPinyin] => yáng zhōu sān shí jǐng ā hú qiáo [EnPinyin] => yang zhou san shi jing a hu qiao [Content] => 千峰起华阳,一水连天汉。初月正沉钩,隐然飞两岸。 [ViewCount] => 80 [AuthorName] => 鲜于侁 [Ticai] => [FirstSen] => 千峰起华阳一水连天汉初月 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [6] => Array ( [id] => 75807 [Name] => 颂古十七首 [CnPinyin] => sòng gǔ shí qī shǒu [EnPinyin] => song gu shi qi shou [Content] => 用尽自己心,笑破他人口。八角磨盘空里走,金氇现子变作狗。 [ViewCount] => 55 [AuthorName] => 释道行 [Ticai] => [FirstSen] => 用尽自己心笑破他人口八角 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [7] => Array ( [id] => 4629 [Name] => 江南春 [CnPinyin] => jiāng nán chūn [EnPinyin] => jiang nan chun [Content] => 江南杨柳春,日暖地无尘。渡口过新雨,夜来生白蘋。晴沙鸣乳燕,芳树醉游人。向晚青山下,谁家祭水神。 [ViewCount] => 54 [AuthorName] => 张籍 [Ticai] => 五律 [FirstSen] => 江南杨柳春日暖地无尘渡口 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [8] => Array ( [id] => 89500 [Name] => 山谷碑 [CnPinyin] => shān gǔ bēi [EnPinyin] => shan gu bei [Content] => 长记儿童膝下时,便闻山谷澹岩诗。江湖老矣潇湘过,始得摩挲石罅碑。 [ViewCount] => 51 [AuthorName] => 赵立 [Ticai] => [FirstSen] => 长记儿童膝下时便闻山谷澹 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [9] => Array ( [id] => 124146 [Name] => 登吴古城歌 [CnPinyin] => dēng wú gǔ chéng gē [EnPinyin] => deng wu gu cheng ge [Content] => 登古城兮思古人,感贤达兮同埃尘。望平原兮寄远目,叹姑苏兮聚麋鹿。黄池高会事未终,沧海横流人荡覆。伍员杀身谁不冤,竟看墓树如所言。越王尝胆安可敌,远取石田何所益。一朝空谢会稽人,万古犹伤甬东客。黍离离兮城坡坨,牛羊践兮牧竖歌。野无人兮秋草绿,园为墟兮古木多。白杨萧萧悲故柯,黄雀啾啾争晚禾。荒阡断兮谁重过,孤舟逝兮愁若何。天寒日暮江枫落,叶去辞风水自波。 [ViewCount] => 43 [AuthorName] => 刘长卿 [Ticai] => [FirstSen] => 登古城兮思古人感贤达兮同 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [10] => Array ( [id] => 63817 [Name] => 泊舟兜率寺呈王承可 [CnPinyin] => bó zhōu dōu lǜ sì chéng wáng chéng kě [EnPinyin] => bo zhou dou lv si cheng wang cheng ke [Content] => 樯燕惊三叠,刀鱼送两旗。雨篱花淡泊,风岸柳参差。晚并知名寺,同寻没字碑。摩挲几来者,澡泝总何之。 [ViewCount] => 48 [AuthorName] => 黄彦平 [Ticai] => [FirstSen] => 樯燕惊三叠刀鱼送两旗雨篱 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [11] => Array ( [id] => 18836 [Name] => 过三乡望女几山,早岁有卜筑之志 [CnPinyin] => guò sān xiāng wàng nǚ jǐ shān ā zǎo suì yǒu bo zhù zhī zhì [EnPinyin] => guo san xiang wang nv ji shan a zao sui you bo zhu zhi zhi [Content] => 女几山头春雪消,路傍仙杏发柔条。心期欲去知何日,惆怅回车上野桥。 [ViewCount] => 106 [AuthorName] => 羊士谔 [Ticai] => [FirstSen] => 女几山头春雪消路傍仙杏发 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [12] => Array ( [id] => 121140 [Name] => 宫中行乐词八首·其二 [CnPinyin] => gōng zhōng háng lè cí bā shǒu ā qí èr [EnPinyin] => gong zhong hang le ci ba shou a qi er [Content] => 柳色黄金嫩,梨花白雪香。玉楼巢翡翠,金殿锁鸳鸯。选妓随雕辇,征歌出洞房。宫中谁第一,飞燕在昭阳。 [ViewCount] => 120 [AuthorName] => 李白 [Ticai] => [FirstSen] => 柳色黄金嫩梨花白雪香玉楼 [Tags] => 14 [ChaoDai] => 5 ) [13] => Array ( [id] => 132464 [Name] => 达理二首 [CnPinyin] => dá lǐ èr shǒu [EnPinyin] => da li er shou [Content] => 何物壮不老,何时穷不通。如彼音与律,宛转旋为宫。 我命独何薄,多悴而少丰。当壮已先衰,暂泰还长穷。 我无奈命何,委顺以待终。命无奈我何,方寸如虚空。 懵然与化俱,混然与俗同。谁能坐自苦,龃龉于其中。 舒姑化为泉,牛哀病作虎。或柳生肘间,或男变为女。 鸟兽及水木,本不与民伍。胡然生变迁,不待死归土。 百骸是己物,尚不能为主。况彼时命间,倚伏何足数。 时来不可遏,命去焉能取。唯当养浩然,吾闻达人语。 [ViewCount] => 126 [AuthorName] => 白居易 [Ticai] => [FirstSen] => 何物壮不老何时穷不通如彼 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [14] => Array ( [id] => 53873 [Name] => 偈颂三十六首 [CnPinyin] => jì sòng sān shí liù shǒu [EnPinyin] => ji song san shi liu shou [Content] => 拈槌坚拂,好肉剜疮。举今举古,开眼尿床。 [ViewCount] => 46 [AuthorName] => 释如珙 [Ticai] => [FirstSen] => 拈槌坚拂好肉剜疮举今举古 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [15] => Array ( [id] => 49778 [Name] => 采莲延遍/采莲令 [CnPinyin] => cǎi lián yán biàn ā cǎi lián lìng [EnPinyin] => cai lian yan bian a cai lian ling [Content] => 霞霄上,有寿乡广袤无际。东极沧海,缥缈虚无,蓬莱弱水。风生屋浪,鼓楫扬旍,不许凡人得至。甚幽邃。试右望金枢外。西母楼阁,玉阙瑶池。万顷琉璃。双成倩巧,方朔诙谐。来往徜徉,霓裳飘摇宝砌。更稀奇。 [ViewCount] => 96 [AuthorName] => 史浩 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 霞霄上有寿乡广袤无际东极 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [16] => Array ( [id] => 59432 [Name] => 寄题起莘家义轩 [CnPinyin] => jì tí qǐ shēn jiā yì xuān [EnPinyin] => ji ti qi shen jia yi xuan [Content] => 贞观盛德后,余庆未渠央。旧闻闽海家,欲纵燕山芳。教子嗣先训,开轩翼中堂。地偏市朝远,几净书简香。先生陈太丘,饭糜百忧忘。弟子俱羯胡,不闻触屏僵。一变豪侠窟,遂成争鲁乡。下车里门外,他年看诸郎。坐上纡素变,诜诜立冠裳。我诗自可弦,请以侑壶觞。 [ViewCount] => 48 [AuthorName] => 洪迈 [Ticai] => [FirstSen] => 贞观盛德后余庆未渠央旧闻 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [17] => Array ( [id] => 37632 [Name] => 采藤行 [CnPinyin] => cǎi téng háng [EnPinyin] => cai teng hang [Content] => 君不见四明山下寒无粮,九月种麦五月尝。一春辛苦无别业,日日采藤行远冈。山深无虎行不畏,老少分山若相避。忽然遇藤随意斫,手触藤花落如蝟。藤多力困一颦呻,对面闻声不见人。日昃将业各休息,妻儿懒拂灶中尘。须臾叩门来海贾,大藤换粮论斛数。小藤输市亦值钱,籴得官粳甜胜乳。明朝满意作晨炊,饱饭入山须晚归。南村种麦空早熟,逐日扃门忍饥哭。 [ViewCount] => 76 [AuthorName] => 戴表元 [Ticai] => [FirstSen] => 君不见四明山下寒无粮九月 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [18] => Array ( [id] => 105553 [Name] => 书怀 [CnPinyin] => shū huái [EnPinyin] => shu huai [Content] => 钓船抛却异乡来,拟向何门用不才。 日晚独登楼上望,马蹄车辙满尘埃。 [ViewCount] => 182 [AuthorName] => 罗隐 [Ticai] => [FirstSen] => 钓船抛却异乡来拟向何门用 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [19] => Array ( [id] => 59802 [Name] => 北山之高寿北山何先生 [CnPinyin] => běi shān zhī gāo shòu běi shān hé xiān shēng [EnPinyin] => bei shan zhi gao shou bei shan he xian sheng [Content] => 夫子曰辞,辞是好爵。玉几导扬,燕翼是托。 [ViewCount] => 77 [AuthorName] => 金履祥 [Ticai] => [FirstSen] => 夫子曰辞辞是好爵玉几导扬 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [20] => Array ( [id] => 6888 [Name] => 诉衷情 [CnPinyin] => sù zhōng qíng [EnPinyin] => su zhong qing [Content] => 常时黄色见眉间。松桂我同攀。每言天上辛苦,不肯饵金丹。怜水静,爱云闲。便忘还。高歌一曲,岩谷迤逦,宛似商山。 [ViewCount] => 138 [AuthorName] => 王安石 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 常时黄色见眉间松桂我同攀 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [21] => Array ( [id] => 96809 [Name] => 赋梅 [CnPinyin] => fù méi [EnPinyin] => fu mei [Content] => 清献堂前树,无梢可著春。岂知三百载,复有种花人。 [ViewCount] => 72 [AuthorName] => 彭岩肖 [Ticai] => [FirstSen] => 清献堂前树无梢可著春岂知 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [22] => Array ( [id] => 127745 [Name] => 赴章陵酬李卿赠别 [CnPinyin] => fù zhāng líng chóu lǐ qīng zèng bié [EnPinyin] => fu zhang ling chou li qing zeng bie [Content] => 一官叨下秩,九棘谢知音。芳草文园路,春愁满别心。 [ViewCount] => 37 [AuthorName] => 钱起 [Ticai] => [FirstSen] => 一官叨下秩九棘谢知音芳草 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [23] => Array ( [id] => 17821 [Name] => 秋蝉声 [CnPinyin] => qiū chán shēng [EnPinyin] => qiu chan sheng [Content] => 萧条旅舍客心惊,断续僧房静又清。借问蝉声何所为,人家古寺两般声。 [ViewCount] => 107 [AuthorName] => 刘商 [Ticai] => 七绝 [FirstSen] => 萧条旅舍客心惊断续僧房静 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [24] => Array ( [id] => 106152 [Name] => 又和 [CnPinyin] => yòu hé [EnPinyin] => you he [Content] => 樱桃花下会亲贤,风远铜乌转露盘。蝶下粉墙梅乍坼, 蚁浮金斝酒难干。云和缓奏泉声咽,珠箔低垂水影寒。 狂简斐然吟咏足,却邀群彦重吟看。 [ViewCount] => 37 [AuthorName] => 韩偓 [Ticai] => [FirstSen] => 樱桃花下会亲贤风远铜乌转 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [25] => Array ( [id] => 53800 [Name] => 过少姨庙 [CnPinyin] => guò shǎo yí miào [EnPinyin] => guo shao yi miao [Content] => 阴森老柏少姨庙,炉烟蓬勃疑行云。祭盘狼籍山鸟饱,巫祝生涯来往人。 [ViewCount] => 42 [AuthorName] => 黄庶 [Ticai] => [FirstSen] => 阴森老柏少姨庙炉烟蓬勃疑 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [26] => Array ( [id] => 38483 [Name] => 单于行 [CnPinyin] => dān yú háng [EnPinyin] => dan yu hang [Content] => 单于连年压吴壁,道路当时多阻隔。长安宫殿麋鹿游,目见铜驼在荆棘。一龙渡江已升天,妖氛夜冲牛斗躔。胡儿临江饮胡马,仓皇捐弃珊瑚鞭。蒲萄宫中日复日,长庚食月单于泣。边马心思塞草秋,吹笳泪落旃裘湿。岂知反覆十五年,灵光再见犹岿然。落南遗民喜相语,日欲归理桑麻田。平生思归今得归,未归凄怆独先悲。阖庐伤指越未报,灌孟陷敌夫空回。念昔结缨在何所,遥想荒郊迷陇亩。他时抱剑哭野中,深目而髯当语汝。 [ViewCount] => 100 [AuthorName] => 晁公溯 [Ticai] => [FirstSen] => 单于连年压吴壁道路当时多 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [27] => Array ( [id] => 98340 [Name] => 赠惠演 [CnPinyin] => zèng huì yǎn [EnPinyin] => zeng hui yan [Content] => 相逢三十年前话,记得途中并马御。顾我倦游成白首,喜君新命得青衫。 [ViewCount] => 50 [AuthorName] => 范置公 [Ticai] => [FirstSen] => 相逢三十年前话记得途中并 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [28] => Array ( [id] => 28944 [Name] => 江南曲 [CnPinyin] => jiāng nán qǔ [EnPinyin] => jiang nan qu [Content] => 湖上女,江南花,无双越女春浣纱。风似箭,月如弦,少年吴儿晓进船。郗家子弟谢家郎,乌巾白袷紫香囊。菱歌思欲绝,楚舞断人肠。歌舞未终涕双陨,旧宫坡阤才嶙隐。西山暮雨过江来,北渚春云沿海尽。渡口水流缓,妾归宵剩迟。含情为君再理曲,月华照出澄江时。 [ViewCount] => 58 [AuthorName] => 李叔卿 [Ticai] => 乐府 [FirstSen] => 湖上女江南花无双越女春浣 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [29] => Array ( [id] => 58887 [Name] => 次韵王松陵 [CnPinyin] => cì yùn wáng sōng líng [EnPinyin] => ci yun wang song ling [Content] => 江上青山拥县城,江头结屋放歌行。散人昔有陆钱望,处士今无补正平。万顷云涛聊自赏,百年肝胆定谁倾。休时适有扁舟与,趁得垂虹夜雪晴。 [ViewCount] => 45 [AuthorName] => 陈深 [Ticai] => [FirstSen] => 江上青山拥县城江头结屋放 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [30] => Array ( [id] => 15540 [Name] => 送友罢举赴边职 [CnPinyin] => sòng yǒu bà jǔ fù biān zhí [EnPinyin] => song you ba ju fu bian zhi [Content] => 出剡篇章入洛文,无人细读叹俱焚。莫辞秉笏随红旆,便好携家住白云。过水象浮蛮境见,隔江猿叫汉州闻。高谈阔略陈从事,盟誓边庭壮我军。 [ViewCount] => 37 [AuthorName] => 李洞 [Ticai] => 七律 [FirstSen] => 出剡篇章入洛文无人细读叹 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [31] => Array ( [id] => 110860 [Name] => 采芝操 [CnPinyin] => cǎi zhī cāo [EnPinyin] => cai zhi cao [Content] => 皓天嗟嗟。深谷逶迤。树木莫莫。高山崔嵬。岩居穴处。以为幄茵。晔晔紫芝。可以疗饥。唐虞往矣。吾当安归。 [ViewCount] => 70 [AuthorName] => 佚名 [Ticai] => [FirstSen] => 皓天嗟嗟深谷逶迤树木莫莫 [Tags] => [ChaoDai] => ) [32] => Array ( [id] => 29121 [Name] => 梦后自题 [CnPinyin] => mèng hòu zì tí [EnPinyin] => meng hou zi ti [Content] => 白浪漫漫去不回,浮云飞尽日西颓。始皇陵上千年树,银鸭金凫也变灰。 [ViewCount] => 40 [AuthorName] => 韦检 [Ticai] => 七绝 [FirstSen] => 白浪漫漫去不回浮云飞尽日 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [33] => Array ( [id] => 81477 [Name] => 夷门行赠秦夷仲 [CnPinyin] => yí mén háng zèng qín yí zhòng [EnPinyin] => yi men hang zeng qin yi zhong [Content] => 君不见夷门客有侯嬴风,杀人白昼红尘中。京兆知名不改捕,倚天长剑著崆峒。同时结交三数公,联翩走马几马骢。仰天一笑万事空,入门宾客不复通。起家簪笏明光宫。呜呼男儿名重太山身如叶,手犯龙鳞心莫慑。一生好色马相如,慷慨直辞犹谏猎。 [ViewCount] => 108 [AuthorName] => 晁冲之 [Ticai] => [FirstSen] => 君不见夷门客有侯嬴风杀人 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [34] => Array ( [id] => 32598 [Name] => 编猥作 [CnPinyin] => biān wěi zuò [EnPinyin] => bian wei zuo [Content] => 老来事业无多子,收拾新诗又满编。金玉那能润身后,等閒犹作百年传。 [ViewCount] => 33 [AuthorName] => 姜特立 [Ticai] => [FirstSen] => 老来事业无多子收拾新诗又 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [35] => Array ( [id] => 93060 [Name] => 偈颂三首 [CnPinyin] => jì sòng sān shǒu [EnPinyin] => ji song san shou [Content] => 十二月初一,岁事将周毕。腊月火烧山,旱雷轰霹雳。瞌睡师僧惊觉来,三九依前二十七。 [ViewCount] => 48 [AuthorName] => 释先 [Ticai] => [FirstSen] => 十二月初一岁事将周毕腊月 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [36] => Array ( [id] => 5116 [Name] => 伤邻家鹦鹉词 [CnPinyin] => shāng lín jiā yīng wǔ cí [EnPinyin] => shang lin jia ying wu ci [Content] => 东家小女不惜钱,买得鹦鹉独自怜。自从死却家中女,无人更共鹦鹉语。十日不饮一滴浆,泪渍绿毛头似鼠。舌关哑咽畜哀怨,开笼放飞离人眼。短声亦绝翠臆翻,新墓崔嵬旧巢远。此禽有志女有灵,定为连理相并生。 [ViewCount] => 75 [AuthorName] => 王建 [Ticai] => 乐府 [FirstSen] => 东家小女不惜钱买得鹦鹉独 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [37] => Array ( [id] => 75252 [Name] => 如梦令 [CnPinyin] => rú mèng lìng [EnPinyin] => ru meng ling [Content] => 谁伴明窗独坐。和我影儿两个。灯烬欲眠时,影也把人抛躲。无那。无那。好个恓惶的我。 [ViewCount] => 85 [AuthorName] => 向滈 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 谁伴明窗独坐和我影儿两个 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [38] => Array ( [id] => 120480 [Name] => 浣溪沙·谁念西风独自凉 [CnPinyin] => huàn xī shā ā shuí niàn xī fēng dú zì liáng [EnPinyin] => huan xi sha a shui nian xi feng du zi liang [Content] => 谁念西风独自凉,萧萧黄叶闭疏窗,沉思往事立残阳。被酒莫惊春睡重,赌书消得泼茶香,当时只道是寻常。 [ViewCount] => 165 [AuthorName] => 纳兰性德 [Ticai] => [FirstSen] => 谁念西风独自凉萧萧黄叶闭 [Tags] => 37 [ChaoDai] => 10 ) [39] => Array ( [id] => 8942 [Name] => 自举师不克,与二三同志怏怏不平赋此 [CnPinyin] => zì jǔ shī bú kè ā yǔ èr sān tóng zhì yàng yàng bú píng fù cǐ [EnPinyin] => zi ju shi bu ke a yu er san tong zhi yang yang bu ping fu ci [Content] => 落落南冠且笑歌,肯将壮志竟蹉跎。丈夫不作寻常死,纵死常山舌不磨。 [ViewCount] => 105 [AuthorName] => 张家玉 [Ticai] => 七绝 [FirstSen] => 落落南冠且笑歌肯将壮志竟 [Tags] => [ChaoDai] => 8 ) [40] => Array ( [id] => 92911 [Name] => 步月池 [CnPinyin] => bù yuè chí [EnPinyin] => bu yue chi [Content] => 灯火黄昏尽,无家不掩门。为看桥上月,印破水中云。树影纵横见,蛙声杂遝闻。幽人思正苦,独坐更难论。 [ViewCount] => 59 [AuthorName] => 赵善信 [Ticai] => [FirstSen] => 灯火黄昏尽无家不掩门为看 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [41] => Array ( [id] => 130964 [Name] => 石淙(一作五淙十首) [CnPinyin] => shí cóng ā yī zuò wǔ cóng shí shǒu ā [EnPinyin] => shi cong a yi zuo wu cong shi shou a [Content] => 岩谷不自胜,水木幽奇多。朔风入空曲,泾流无大波。 迢递径难尽,参差势相罗。雪霜有时洗,尘土无由和。 洁冷诚未厌,晚步将如何。 出曲水未断,入山深更重。泠泠若仙语,皎皎多异容。 万响不相杂,四时皆有浓。日月互分照,云霞各生峰。 久迷向方理,逮兹耸前踪。 荒策每恣远,戆步难自回。已抱苔藓疾,尚凌潺湲隈。 驿骥苦衔勒,笼禽恨摧颓。实力苟未足,浮夸信悠哉。 顾惟非时用,静言还自咍。 朔水刀剑利,秋石琼瑶鲜。鱼龙气不腥,潭洞状更妍。 磴雪入呀谷,掬星洒遥天。声忙不及韵,势疾多断涟。 输去虽有恨,躁气一何颠。蜿蜒相缠掣,荦确亦回旋。 黑草濯铁发,白苔浮冰钱。具生此云遥,非德不可甄。 何况被犀士,制之空以权。始知静刚猛,文教从来先。 空谷耸视听,幽湍泽心灵。疾流脱鳞甲,叠岸冲风霆。 丹巘堕环景,霁波灼虚形。淙淙豗厚轴,棱棱攒高冥。 弱栈跨旋碧,危梯倚凝青。飘飘鹤骨仙,飞动鳌背庭。 常闻夸大言,下顾皆细萍。 百尺明镜流,千曲寒星飞。为君洗故物,有色如新衣。 不饮泥土污,但饮雪霜饥。石棱玉纤纤,草色琼霏霏。 谷磑有馀力,溪舂亦多机。从来一智萌,能使众利归。 因之山水中,喧然论是非。 入深得奇趣,升险为良跻。搜胜有闻见,逃俗无踪蹊。 穴流恣回转,窍景忘东西。戆兽鲜猜惧,罗人巧罝罤. 幽驰异处所,忍虑多端倪。虚获我何饱,实归彼非迷。 斯文浪云洁,此旨谁得齐。 屑珠泻潺湲,裂玉何威瑰。若调千瑟弦,未果一曲谐。 古骇毛发栗,险惊视听乖。二老皆劲骨,风趋缘欹崖。 地远有馀美,我游采弃怀。乘时幸勤鉴,前恨多幽霾。 弱力谢刚健,蹇策贵安排。始知随事静,何必当夕斋。 昔浮南渡飙,今攀朔山景。物色多瘦削,吟笑还孤永。 日月冻有棱,雪霜空无影。玉喷不生冰,瑶涡旋成井。 潜角时耸光,隐鳞乍漂冏。再吟获新胜,返步失前省。 惬怀虽已多,惕虑未能整。颓阳落何处,升魄衔疏岭。 圣朝搜岩谷,此地多遗玩。怠惰成远游,顽疏恣灵观。 劲飙刷幽视,怒水慑馀懦。曾是结芳诚,远兹勉流倦。 冰条耸危虑,霜翠莹遐眄。物诱信多端,荒寻谅难遍。 去矣朔之隅,翛然楚之甸。 [ViewCount] => 41 [AuthorName] => 孟郊 [Ticai] => [FirstSen] => 岩谷不自胜水木幽奇多朔风 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [42] => Array ( [id] => 132949 [Name] => 答友问 [CnPinyin] => dá yǒu wèn [EnPinyin] => da you wen [Content] => 似玉童颜尽,如霜病鬓新。莫惊身顿老,心更老于身。 [ViewCount] => 59 [AuthorName] => 白居易 [Ticai] => [FirstSen] => 似玉童颜尽如霜病鬓新莫惊 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [43] => Array ( [id] => 133905 [Name] => 送东都留守令狐尚书赴任 [CnPinyin] => sòng dōng dōu liú shǒu lìng hú shàng shū fù rèn [EnPinyin] => song dong dou liu shou ling hu shang shu fu ren [Content] => 翠华黄屋未东巡,碧洛青嵩付大臣。地称高情多水竹, 山宜闲望少风尘。龙门即拟为游客,金谷先凭作主人。 歌酒家家花处处,莫空管领上阳春。 [ViewCount] => 73 [AuthorName] => 白居易 [Ticai] => [FirstSen] => 翠华黄屋未东巡碧洛青嵩付 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [44] => Array ( [id] => 63938 [Name] => 满江红 [CnPinyin] => mǎn jiāng hóng [EnPinyin] => man jiang hong [Content] => 雪後郊原,烟林静、梅花初坼。春欲半,犹自探春消息。一眼平芜看不尽,夜来小雨催新碧。笑去年、携酒折花人,花应识。兰舟漾,城南陌。云影淡,天容窄。绕风漪十顷,暖浮晴色。恰似槎头收钓处,坐中仍有江南客。问何如、雨桨下苕溪,吞云泽。 [ViewCount] => 98 [AuthorName] => 叶梦得 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 雪後郊原烟林静梅花初坼春 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [45] => Array ( [id] => 37999 [Name] => 次韵君俞三诗时在山下 [CnPinyin] => cì yùn jun1 yú sān shī shí zài shān xià [EnPinyin] => ci yun jun1 yu san shi shi zai shan xia [Content] => 西陵大火流,南融已颓征。凉风拂庭树,槭槭起秋声。遥夜抱膝坐,耿耿河汉明。岂无尊中酒,非君谁与倾。 [ViewCount] => 78 [AuthorName] => 李复 [Ticai] => [FirstSen] => 西陵大火流南融已颓征凉风 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [46] => Array ( [id] => 105979 [Name] => 梅花 [CnPinyin] => méi huā [EnPinyin] => mei hua [Content] => 梅花不肯傍春光,自向深冬著艳阳。龙笛远吹胡地月, 燕钗初试汉宫妆。风虽强暴翻添思,雪欲侵凌更助香。 应笑暂时桃李树,盗天和气作年芳。 [ViewCount] => 33 [AuthorName] => 韩偓 [Ticai] => [FirstSen] => 梅花不肯傍春光自向深冬著 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) [47] => Array ( [id] => 8089 [Name] => 斗百花 [CnPinyin] => dòu bǎi huā [EnPinyin] => dou bai hua [Content] => 煦色韶光明媚。轻霭低笼芳树。池塘浅蘸烟芜,廉幕闲垂风絮。春困厌厌,抛掷斗草工夫,冷落踏青心绪。终日扃朱户。远恨绵绵,淑景迟迟难度。年少傅粉,依前醉眠何处。深院无人,黄昏乍拆秋千,空锁满庭花雨。 [ViewCount] => 153 [AuthorName] => 柳永 [Ticai] => 词 [FirstSen] => 煦色韶光明媚轻霭低笼芳树 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [48] => Array ( [id] => 88249 [Name] => 五泄山 [CnPinyin] => wǔ xiè shān [EnPinyin] => wu xie shan [Content] => 翠屏千叠水潺潺,一簇青鸳杳霭间。惜是晚年逢此境,悔将前眼看他山。瀑飞萝磴终难画,龙蛰岩云只蹔闲。薄宦劳人无计住,可嗟归去又尘寰。 [ViewCount] => 49 [AuthorName] => 刘述 [Ticai] => [FirstSen] => 翠屏千叠水潺潺一簇青鸳杳 [Tags] => [ChaoDai] => 6 ) [49] => Array ( [id] => 129494 [Name] => 渡淮 [CnPinyin] => dù huái [EnPinyin] => du huai [Content] => 暮涛凝雪长淮水,细雨飞梅五月天。 行子不须愁夜泊,绿杨多处有人烟。 [ViewCount] => 35 [AuthorName] => 武元衡 [Ticai] => [FirstSen] => 暮涛凝雪长淮水细雨飞梅五 [Tags] => [ChaoDai] => 5 ) ) )